Zawody Hobby Horse są przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat oraz Hobby Horse o wymiarach minimum 60 cm. Zawodnik by ukończyć konkurs musi pokonać tor przeszkód (parkur) w odpowiedniej kolejności od linii startu do linii mety. Przejazd i pomiar czasu kończą się po pokonaniu trasy przejazdu i przekroczeniu linii mety. W trakcie przejazdu zawodnik musi trzymać Hobby Horse między udami i co najmniej w jednej ręce. Termin zgłoszeń ostatecznych na Hobby Horse: 31.08.2023 r
Organizator przewiduje flots i upominki dla wszystkich uczestników oraz nagrody rzeczowe za miejsca pierwsze, drugie i trzecie. link do zgłoszeń i regulamin poniżej ...
 
© Stado Ogierów w Bogusławicach 2023