PROGRAM ZAWODÓW W POWOŻENIU /TIME TABLE OF CAI BOGUSLAWICE DRIVING SHOW CAI 16-19.05.2019

włącz włącz . . Odsłony: 673

Program zawodów w powożeniu w Bogusławicach  16-19.05.2019

Time table of CAI  Boguslawice driving show 16-19.05.2019

16.05.2019     Czwartek/Thursday

16.00      Przegląd  trasy   maratonu / Visiting marathon

18.0 0    Przegląd   weterynaryjny    CAI / vet.inspection CAI

ca. 20.00   Odprawa   techniczna / Breefing

17.05.2019          Piątek /Friday

8.00     Ujeżdżenie    L1  I    L2    / dressage  Nat   L1  and   L2

ca 10.15    Ujeżdżenie  CAI2*,CAi3* SINGLE / dressage  Nat  CAI2*,CAI3* - SINGLES

ca 12.30      Ujeżdżenie  N1 i  N2   / dressage  Nat  N1 and N2

ca 13.45      Ujeżdżenie  CAI2*,CAI3* - PARY / dressage  Nat CAI2*,CAI3* PAIRS

ca 18.30     Ujeżdżenie  MłP1 , CAIJ  / dressage   Nat YDP1, CAIJ

ca 19.00      Ujeżdżenie CAIYH 6 lat / dressage  CAIYH 6 years

18.05.2019           Sobota  / saturday

10.00    Maraton / marathon

19.05.2019         Niedziela  / sunday

8.00       Przegląd trasy konkursu zręczności/ cone   driving      visiting

9.30     Konkurs zręczności  Kl L, N, Mł P1 / cone driving   Nat  L, N ,YDP1

ca 11.30       Ceremonia nagród/ prize    giving

12.00    Konkurs  zręczności kl. CAIJ, CAI2*,CAI3*/ cone  driving Nat CAIJ, CAI2*, CAI3*,

ca 16.00            Ceremonia nagród/ prize  giving