PROGRAM ZAWODÓW W POWOŻENIU 13-16.08.2015 / TIME TABLE OF DRIVING SHOW 13-16.08.2015

Program zawodów w powożeniu w Bogusławicach  13-16.08.2015

Time table of Boguslawice driving show 13-16.08.2015

 

13.08.2015  czwartek/thursday

15.00    Przegląd weterynaryjny CAIYH5 I 7 / vet.inspection CAIYH 5 and 7

15.30     Ujeżdżenie klasa L1 I L2  /dressage Nat class L1 and L2

17.40     Ujeżdżenie  CAIYH 5 i 7   / dressage  CAIYH 5 and 7

18.00     Przegląd weterynaryjny CAI2* i kl.C / vet.inspection  CAI2* and Nat class C

 

14.08.2015  piątek /friday

8.00     Ujeżdżenie  CAI2*H2  / dressage  CAI2*H2

             Ujeżdżenie CAI2* H1 I klasy N I C/ dressage  CAI2* H1 and Nat classes N and C

 

15.08.2015  sobota  / saturday

8.00    Maraton   CAI2* H2 / marathon  CAI2* H2

            Maraton   CAI2* H1 / marathon  CAI2*H1

ca.2 godz. przerwy ok 12.30/ ca.2 hours break at 12.30

ok. 15:00 klasy L - N - C

 

16.08.2015  niedziela  / sunday

8.00       Przegląd trasy konkursu zręczności/ cone driving visiting

9.30     Konkurs zręczności  CAI2*H2/ cone driving  CAI2*H2

              Ceremonia nagród/ prize giving

ca. 11.00    Konkurs  zręczności  CAI2*H1 / cone driving CAI2* H1

              Ceremonia nagród/ prize giving

ca.12.30   Konkurs zręczności klasa C i N/ cone driving Nat classes C and N

              Ceremonia nagród/ prize giving

ca.14.00   Konkurs zręczności kl.L  / cone driving Nat class L

               Ceremonia nagród/ prize giving

 

 

Uwaga zawodnicy! 

W załączniku przesyłamy program zawodów w powożeniu w Bogusławicach 13-16.08.2015.

W związku z decyzją delegata technicznego klasy L oraz CAIYH 5 i 7 startują w czwartek od godziny 15:00.

 

Attention Athletes!

There is the time table of Boguslawice driving show 13-16.08.2015 in attachment .

 

Category L and CAIYH 5 i 7 will start from 3 pm by the decision of Technical Delegate.

 

 

                                                          Delegat techniczny/Technical delegate

 

                                                                             Marek Zaleski

Attachments:
Download this file (Bogusławice 14-16_08_2015 LISTA ZGŁOSZONYCH-1.pdf)Bogusławice 14-16_08_2015 LISTA ZGŁOSZONYCH-1.pdf[KOREKTA/CORRECTION]35 kB
Download this file (Time table Bogusławice.pdf)Time table Bogusławice.pdf[PROGRAM]350 kB