Jubilat - Ogier rasy małopolskiej

Jubilat - Ogier rasy mał‚opolskiej

 

Data urodzenia: 05.01.2003

Maść‡: Siwa

Wymiary: 167-190-21,5

Bonitacja: 79

Jofka

Diabełek

Famona

Jehol

Diablotka

Grey

 

Ogier Jubilat wszechstronnie użytkowany w sporcie, z bogatą… karierą… w rożnych dyscyplinach: skokach, wkkw i ujeżdżeniu. W 2006 roku zakoń„czył‚ zakł‚ad treningowy na czwartym miejscu z oceną… dobrą…. W 2007 roku zajął‚ 2 miejsce podczas MPMK-C w Biał‚ym Borze. 

Film

Cena stanówki 500 zł‚.