Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu wyczynowego i kultury fizycznej przez jego członków, a zwłaszcza jeździectwa.

2. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie kraju i poza nim.

3. Rozwój różnych dyscyplin sportowych oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego.

4. Współpraca z władzami oświatowymi i szkołami działającymi na obszarze kraju i poza nim.

5. Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi.

6. Podejmowanie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności sportowej.

7. Podejmowanie przedsięwzięć w celu podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

8. Wspieranie lub prowadzenie wszelkich działalności, które mają na celu realizację działań związanych z działalnością pożytku publicznego.

Attachments:
Download this file (DeklaracjaPrzystąpieniaDoStowarzyszenia.pdf)DeklaracjaPrzystąpieniaDoStowarzyszenia.pdf[Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia]91 kB
Download this file (KRS Odpis Pełny.pdf)KRS Odpis Pełny.pdf[ ]75 kB
Download this file (StatutStowarzyszeniaNapoleonskaZagroda.pdf)StatutStowarzyszeniaNapoleonskaZagroda.pdf[Status Stowarzyszenia]1422 kB
© Stado Ogierów w Bogusławicach 2023