HISTORIA I TRADYCJA

Historia Stada Ogierów w Bogusławicach


Historia Stada Ogierów w Bogusławicach sięga roku 1915, kiedy to około 170 ogierów zgrupowanych zostało w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego przez władze austriackie. Komendantem stada został major Albin Kajetanowicz. Od roku 1918 Stado podlegało Polskiemu Zarządowi Wojskowemu, a od roku 1919 – Zarządowi Stadnin Państwowych w Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych. W tym czasie, w zaadoptowanych do potrzeb hodowli koni oborach i cielętniku majątku w Bogusławicach, zgromadzono ogiery rozpłodowe z różnych punktów krycia. W roku 1923 kierownictwo Stada przejął Tadeusz Nosarzewski, który przez 16 lat swojej działalności doprowadził je do rozkwitu. W roku 1926 Stado zostało poświęcone "ku chwale hodowli i armii Rzeczypospolitej", co upamiętniła tablica pamiątkowa w stajni nr 1.

II wojna światowa

Po wybuchu II wojny światowej, Stado liczące ponad 120 koni wyewakuowano na wschód, jednak w czasie ewakuacji zostało ono zbombardowane i ostrzelane przez armię radziecką; od odłamka zginął dyrektor Nosarzewski. Ostatecznie po niedługim czasie, Stado powróciło do Bogusławic, gdzie przeszło pod władzę okupanta niemieckiego. W roku 1945 zarządzono ewakuację koni na zachód, co doprowadziło je do prawie zupełnego wyniszczenia.
 

Czasy powojenne

Po zakończeniu wojny Stado odbudowano, także przy udziale koni rewindykowanych z Niemiec w roku 1946, a następnie dzięki nowym wyhodowanym rocznikom koni. Obiekt w Bogusławicach został odbudowany, rozbudowany i unowocześniony. Od roku 1955 rozpoczął działanie Zakład Treningowy. W roku 1969 powstał Bogusławicki Klub Jeździecki. W latach tych w Bogusławicach znajdowało się 150-200 ogierów; lata 60 XX wieku to okres dynamicznego rozwoju Stada.

Lata 70 i 80 to udział koni, powozów i sań z obsługą masztalerzy w wielu produkcjach filmowych takich jak "Wszystko na sprzedaż", "Pan Wołodyjowski", "Hubal", "Rzeczpospolita babska", "Ferdydurke" i "Trędowata", „Popioły”, „Potop”, „Hrabina Cosel”, „Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni”, „Ferdydurke”, „Kronika wypadków miłosnych", „Szwadron”, a to jedynie niektóre z nich.

W 1989 r. zmarł dyrektor Andrzej Osadziński - człowiek oddany Bogusławicom bez reszty, będący jednocześnie wiceprezesem Polskiego Związku Jeździeckiego i sędzią międzynarodowym w skokach przez przeszkody i WKKW, działał czynnie przez długie lata w polskiej hodowli koni. Dla uczczenia pamięci dyrektora Andrzeja Osadzińskiego przed budynkiem dyrekcji ustawiono kamień z tablicą pamiątkową, a corocznie w maju organizowane są Ogólnopolskie Zawody w Skokach przez Przeszkody o Memoriał Barbary i Andrzeja Osadzińskich.

W latach 90. nastąpiła kolejna większa modernizacja infrastruktury.

Do 1993 funkcjonowało jako Państwowe Gospodarstwo Rolne pod nazwą Państwowe Stado Ogierów Bogusławice. W 1993 po przekształceniu jako Stado Ogierów Bogusławice. Od 1994, kiedy dokonano kolejnego przekształcenia, działa jako Stado Ogierów w Bogusławicach Sp. z o.o. W 2011 stado sprywatyzowano. Obecnie jest własnością firmy Jasta Anety i Jacka Ostrowskich.

Dziękujemy serdecznie za udostępnienie zdjęć i materiałów Panu Markowi Gajdzie oraz Panu Ryszardowi Bartmańskiemu.

HOTEL / RESTAURACJA / GASTRONOMIA +48 695 923 251
VOUCHERY
Znajdź nas na
Znajdź nas na