napoleonska.jpg

Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda działa na podstawie ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu wyczynowego i kultury fizycznej przez jego członków, a zwłaszcza jeździectwa.
  2. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie kraju i poza nim.
  3. Rozwój różnych dyscyplin sportowych oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego.
  4. Współpraca z władzami oświatowymi i szkołami działającymi na obszarze kraju i poza nim.
  5. Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi.
  6. Podejmowanie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności sportowej.
  7. Podejmowanie przedsięwzięć w celu podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  8. Wspieranie lub prowadzenie wszelkich działalności, które mają na celu realizację działań związanych z działalnością pożytku publicznego.

Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda
Bogusławice 60 97-320 Wolbórz
Mail: biuro1@stadoboguslawice.com.pl

Nr konta: BANK ING ŚLĄSKI S. A. 66 1050 1461 1000 0090 3289 6467

 

 

HOTEL / RESTAURACJA / GASTRONOMIA +48 695 923 251
VOUCHERY
Znajdź nas na
Znajdź nas na